Bestuursreglement van HVS,
18 oktober 2010

Bij de Hockey Vereniging Spijkenisse is een nieuw wiel uitgevonden. Een bestuursreglement……………………

Bestuursreglement:

Besloten op 31 juli 2010, gepubliceerd op donderdag 14 oktober 2010 23:55 uur?
Geschreven door het bestuur

Bestuurs reglement HV Spijkenisse:
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.

Kent iemand de wet niet?

Het verstrekken van alcoholische drank aan een jongere beneden de 16 jaar door ouderen is niet toegestaan. Bij twijfel legitimatie verplicht.

Rijbewijs van pa of paspoort van kind?

Gebruik en of bezit van drugs op het complex en in het clubhuis is verboden.

Met uitzondering van viagra voor de wat ouderen!!!!!!

Het is niet toegestaan in het clubhuis sterk alcoholische drank op voorraad te hebben.

Bezorgen moet tot de mogelijkheid behoren?

Het is niet toegestaan aan medewerkers achter de bar alcoholische drank te nuttigen.

Op zondag is dat geen probleem, hebben vaak al genoeg op!

Medewerkers achter de bar dienen zich hoffelijk te gedragen.

Kan dat anders?

Degene die wordt betrapt op diefstal van geld of goederen wordt direct geroyeerd. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan.

Helaas, politie komt nooit, en, je zult maar geen lid zijn? Gelukkig heb ik niets van anderen nodig!

Roken in het clubhuis of kleedruimte is niet toegestaan.

Is dat al niet bij wet geregeld!

Het is in het gebouw en binnen het complex niet toegestaan vernielingen aan te richten, handtastelijk te zijn en ongeregeldheden te plegen.

Dat is nu echt kinderachtig, zo blijven er geen leuke dingen over!

Discriminatie op grond van huidskleur, geloof, afkomst is bij HV Spijkenisse verboden. Indien men zich hier aan schuldig maakt volgen er sancties hetzij schorsing of royement.

Valt commentaar op het bestuur hier ook onder?

Men is verplicht zich in het gebouw en in de omgeving goed te gedragen en er van bewust te zijn dat het bestuur maatregelen neemt indien men de geldende normen en waarden overtreed.

Is geheel overbodig gezien de vorige drie punten!

Men is verplicht de rommel die gemaakt wordt op te ruimen en er zorg voor te dragen dat na gebruik van kantine of accommodatie alles schoon en opgeruimd wordt achtergelaten.

Hebben we op maandag geen schoonmakers meer nodig!

De keuken dient vrij van afwas en schoon achter gelaten te worden. Afvalzakken uit de prullenbakken enkel en alleen in grote container buiten deponeren.

En wie moet dat doen?

Genuttigde consumpties dienen direct afgerekend te worden. 
Geld eventueel in de kluis. Bij vertrek dient het alarm ingeschakeld te worden , alle deuren goed afgesloten en de verlichting uitgeschakeld te zijn.

Ik zou afrekenen voor het nuttigen, dus al bij het bestellen. Zeker op donderdagavond!

Na gebruik van velden dient direct de veldverlichting uitgeschakeld te worden.

Eindelijk een lichtpuntje!

Parkeren alleen op de parkeerplaats buiten de hekken. Als men toch binnen de hekken parkeert gebeurt dat geheel op eigen risico.

Sorry bestuur, parkeren is overal en altijd op eigen risico. En binnen de hekken parkeren moet domweg verboden zijn. Kan alleen bij de Hockey Vereniging Spijkenisse!

Betreden van de speeltuin en/of videotoren is geheel op eigen risico. 
HV Spijkenisse aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade/letsel door toedoen van het betreden of beklimmen van de speeltuin en/of videotoren.

Dit is domheid ten top. De speeltuin is openbaar terrein zodra de toegangshekken geopend zijn. Als er echt een ongeval plaats vindt (wat verschrikkelijk zou zijn) dan is de onderhoudsplichtige, Hockey Vereniging Spijkenisse dus, verantwoordelijk wanneer blijkt dat een speeltoestel of ondergrond niet aan de wettelijke eisen voldoet. Ga een overeenkomst aan met de gemeente Spijkenisse en betaal hen voor het onderhoud.
Doe het niet? Sluit dan een goede verzekering af, goedkoper dan een schadeclaim!
En die videotoren? Afbreken en weer opbouwen als we eerste klasse spelen!

Aldus besloten door het gehele bestuur HV Spijkenisse op 31 juli 2010.

T©n van Dongen

Dit bericht is geplaatst op 18 oktober 2010 om 20:06 in de categorie van Ton.
Je kunt reacties op dit bericht volgen via de RSS 2.0 feed.
Je kunt naar het eind van dit bericht gaan en een reactie schrijven.
Pingen is momenteel niet toegestaan.

Schrijf een reactie